Àrea Civil

En l’àrea civil oferim els nostres serveis tant pel que fa al dret civil privat, centrat en les relacions interpersonals, com al dret civil públic, centrat en la contractació.

Us ajudarem en els àmbits del àrea civil:

EMPRESA

 • Creació d’empreses familiars; assessorament en la propietat, l’administració, la gestió i la successió, així com en els instruments jurídics de garantia
 • Conflictes societaris
 • Impugnació d’acords socials
 • Accions de responsabilitat contra administradors

FAMÍLIA

 • Successions, herències i testamentàries
 • Separacions, divorcis i nul•litats
 • Filiacions i paternitats
 • Incapacitacions

RESPONSABILITAT CIVIL

 • Responsabilitat contractual i extracontractual
 • Responsabilitat per producte
 • Responsabilitat professional

CONTRACTACIÓ

 • Contractes d’obra i dret de la construcció
 • Contractes d’agència, distribució, concessió i franquícia
 • Procediments sobre la resolució i rescissió de contractes
 • Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes

URBANISME

 • Arrendaments urbans i rústics
 • Propietat horitzontal

ALTRES

 • Reclamacions de quantitat
 • Trànsit: recursos contra multes i seguiment de les possibles lesions derivades a fi d’obtenir les indemnitzacions corresponents