Àrea fiscal

En l’àrea fiscal el nostre equip d’advocats de Barcelona ofereix els seus serveis per a la confecció, el desenvolupament i la presentació dels diferents impostos, i assessoria tributària tant a títol particular com societari.

Us podem ajudar en les matèries del àrea fiscal següents:

 • Elaboració de comptabilitats
 • Liquidació d’impostos i gestió tributària
 • Operacions vinculades i obligacions de documentació
 • Elaboració d’estats financers
 • Legalització de llibres comptables
 • Confeccions de llibres de registres fiscals
 • Confecció i dipòsit de comptes anuals
 • Representació fiscal
 • Assessorament comptable i econòmic
 • Assessorament fiscal en exercicis econòmics
 • Relacions amb l’Administració tributària
 • Fiscalitat de patrimonis