Desenvolupament judicial de les normes concursals

ACORDS DELS JUTGES MERCANTILS I SECRETARIS JUDICIALS DE CATALUNYA, SEMINARI DEL 3 DE JULIOL DE 2014

A. En aquests acords es defineixen les regles bàsiques per a la venda d’unitats productives en un procediment concursal.

B. L’objectiu és mantenir la unitat de producció i evitar la venda d’actius per separat a fi de possibilitar el manteniment de la unitat empresarial i la seva permanència.

C. Conclusió del concurs per insuficiència d’actiu.

D. Es reglamenta el tancament del concurs quan es posa en evidència que no hi ha actiu suficient realitzable per amortitzar els deutes.

E. Acords relatius a l’incident laboral concursal.

F. Defineixen i regulen l’actuació del jutge concursal en les extincions laborals al si del concurs.

 

Recordi que Bufet Gambús és el seu bufet d’advocats a Barcelona. Si vols posar-se en contacte amb nosaltres pot fer-ho des d’aquí o ens podrà trobar al Carrer Tuset número 28 2n 1a.

About Luzneyla